Privacy Verklaring MB Training

Algemene Privacy Verklaring

MB trainingen & Coaching = Ik = mijn = mij = Marianne Burggraaff

Hieronder kunt u lezen welke gegevens MB trainingen & Coaching van u ontvangt, waarom ik deze gegevens van u vraag en wat ik met die gegevens doe.

NB: Ik gebruik geen cookies, geen nieuwsbrieven. Ik maar geen gebruik van on-line inschrijfformulieren of online contactformulieren.

Contactgegevens

De persoonsgegevens die u aan mij verstrekt worden beheerd door MB training & Coaching.

Gevestigd: Tilburg                               Telefoon: 06 23307187

 E mbtrainingen@gmail.com             www.mbtraining.nl

Kvk nr. 50674056                                BTW nr. 066687901B01

Deze verklaring gaat over het gebruik van gegevens die u aan MB trainingen & Coaching verstrekt:

  • door het invullen en toezenden van een inschrijfformulier voor een training of een coach-traject.
  • In een e-mail (bijvoorbeeld als u een vraag stelt via uw e-mail adres),
  • over gegevens die ik via een bijlage bij een e-mail van u ontvang tijdens een training of een coach traject.

Als u contact opneemt met MB Trainingen & Coaching – per e-mail, telefoon, – sla ik uw contactgegevens op en bewaar ik aantekeningen van uw vraag om informatie of mededeling.

Als u zich aanmeldt voor een training, workshop of een individueel coach traject, dan vraag ik u uw naam, geboortedatum, adres, e-mail,

bedrijfsgegevens, telefoonnummer in te vullen per inschrijfformulier.

Waarvoor gebruik ik uw gegevens?

  • om informatie te geven op uw vragen
  • Om een inschrijfformulier toe te sturen voor een training of coachtraject
  • om een factuur toe te sturen
  • Om contact met u te onderhouden tijdens een training of coachtraject over de inhoud

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

MB trainingen & Coaching bewaart uw gegevens bewaren zo lang dat nodig is, om het doel waarvoor ik de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen. Dus gedurende de training en de duur van het coachtraject en 6 maanden na afronding van de training of het coachtraject bewaar ik uw persoonsgegevens, antwoorden op opdrachten, reflectieverslagen, mijn aantekeningen en verslagen over het verloop van de training. Na afronding van de training of het traject vernietig ik de gegevens.

U kunt mij altijd verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de verantwoordelijkheid uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.

Met wie deelt MB Trainingen & Coaching uw gegevens?
Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Ik zal uw gegevens niet verkopen aan andere partijen. MB trainingen & Coaching stelt geen persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking. Ik ben niet van plan de persoonsgegevens door te geven aan derden.

Ik ben niet van plan de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om uw gegevens met derden uit te wisselen. MB trainingen & Coaching kan gebruikmaken van diensten van derden, zoals accountants en boekhouders.

Alle derden met wie MB trainingen & Coaching uw gegevens deelt, zijn verplicht om uw privacy te respecteren en zich, net als MB trainingen & Coaching aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden.

Communicatie/contact

Soms neemt MB trainingen & Coaching contact met u op, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van een nieuwe dienst. U kunt op ieder moment aangeven dat u niet meer wilt dat MB trainingen & Coaching contact met u opneemt.

Als u zich heeft aangemeld voor een training, coachtraject of workshop dan kan ik u praktische informatie over die training, coach traject of workshop sturen.
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door mij, laat dan vooral weten. Mocht u er met ons niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Social media

Het gebruik van cookies door social media websites, YouTube en google vallen niet onder de privacyverklaring van MB trainingen & Coaching omdat ik geen toegang of controle heb over deze cookies.

Wijzigingen Privacy-verklaring
MB trainingen & Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- verklaring. Het is daarom aan te bevelen deze verklaring regelmatig na te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan via de website worden geraadpleegd: www.mbtraining.nl. Deze verklaring is aangepast op 21-5-2018.