“Ik (k)en mijn behoeften”

Deze oefening helpt bij het bewust worden van je behoeften. En in hoeverre deze zijn vervuld voor jou. De oefening ondersteunt bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan in de training voor Persoonlijke en Professionele Effectiviteit. Je hebt een vel papier nodig (A4 formaat) en kleurpotloden, stiften.

De visie van Abraham Maslow op menselijk gedrag. 

Volgens Maslow wordt gedrag aangedreven door onze aangeboren behoeften tot groei, ontwikkeling en uiteindelijk tot zelfontplooiing. Dit is een van de kenmerken van de humanistische psychologie. Maslow is een van de grondleggers van de humanistische psychologie, waar ook de Gordon® methode en de  Gordon® vaardigheden op zijn gebaseerd.

Het model, de piramide van Maslow.

Zijn model laat verschillende categorieën van behoeften zien. Hij toont  een gelaagdheid, een hiërarchische ordening. Wanneer er aan een bepaalde laag van behoeften is voldaan dient de volgende zich aan. Volgens Maslow vertoon je een bepaald  gedrag omdat je een drang voelt om de onderliggende behoefte te vervullen. Maslow heeft dit model niet als een wetenschappelijk model gepresenteerd. Het diende als een concept voor zijn theorie over motivatie tot gedrag. Zelfs de piramide vorm is niet bedacht door Maslow.

Bijna iedereen kent dit model in deze piramide vorm. Het heeft een sterke aantrekkingskracht en is nog steeds populair. We zien grappen op social media waarin wifi wordt toegevoegd aan de onderste laag …….  Dat is ook grappig omdat wifi een oplossing is en juist geen behoefte…..;)

Een oefening bij de Piramide van Maslow.

Je gaat dieper in op jouw Persoonlijke Piramide. Je kunt per laag invullen in hoeverre bepaalde behoeften zijn vervuld, voor jou. Teken op een A4 je piramide met  5 lagen. Daarna mag je met verschillende kleuren, door te tekenen, te arceren of met percentages aangeven, in hoeverre een bepaalde behoeftenlaag is voldaan…..  Je gaat daarbij uit van het nu, dus deze periode van je leven.

Laag 1, de onderste laag staat voor lichamelijke behoeften. 

Het thema is: “overleven”. Door te eten, te drinken, door voldoende zuurstof, een bepaalde omgevingstemperatuur waarin je niet doodvriest of  oververhit raakt…  In hoeverre is hieraan voldaan, voor jou, op dit moment, in deze tijd…?

Laag, 2Veiligheid

De vraag hierbij is: hoe veilig voel jij je…. in deze tijd? Ben je gevrijwaard van ziekte, virussen, of de dreiging van een virus? Ben je vrij van heftige conflictsituaties, oorlogsdreiging, geweld? Heb je voldoende inkomsten om in je levensonderhoud te voorzien? Heb je een dak boven je hoofd? Ben je vrij van psychische pijn? Van vormen van getreiter, of genegeerd worden, gekleineerd worden? Ben je vrij van machtsmisbruik door een ander? Kun je je morgen ook nog veilig voelen? Geef aan in je tekening of aan deze laag van behoeften is voldaan voor jou?

We klimmen op naar Laag 3: Sociale behoeften

Doordat je je veilig voelt heb je voldoende vertrouwen om open te staan voor anderen en je te verbinden. Het gaat hier om de behoefte aan genegenheid, vriendschap en intimiteit. Het thema is: inclusie, erbij horen en deel uitmaken van een groepje of een relatie. Een plek innemen in je gezin. Een vriendengroep, de voetbalclub, deel uitmaken van een groep collega’s. Je behoefte aan liefde, wordt die vervuld? En de behoefte om liefde te geven? Geef in deze laag aan in hoeverre je sociale behoeften zijn voldaan. Misschien is er een leegte, een gemis? Ben je nog op zoek, bij wie je werkelijk wilt horen…?

We komen bij Laag 4:

Hier dient de behoefte zich aan die gaat over erkenning, bekwaam zijn. Iets doen waar je goed in bent. En waar je wellicht  uniek in bent. Iets dat anderen aan je waarderen (en dat uiten ze door je geld (salaris, een bonus) te geven, of door applaus, of een teken van  waardering in de vorm van een positieve ik-boodschap, positieve feedback. De vraag hier is: welk talent, welke gave, kun je en wil je verder ontwikkelen? Vanuit jezelf, vanuit intrinsieke motivatie? Het thema is “eigenwaarde”. Waaraan ontleen je eigenwaarde? Denk bijvoorbeeld aan een houtbewerker die in een eigen atelier werkt in opdracht voor anderen en steeds meer een eigen stijl ontwikkelt, steeds betere producten maakt. Of denk aan de verpleegkundige, de pedagogisch medewerkster. De CEO. In deze laag ga  je ten diepste voelen en beseffen wat je waard bent, door het “succes” dat je hebt bij jezelf en bij anderen. En geleidelijk aan wordt de schouderklop van anderen je eigen schouderklop. Of misschien andersom, wordt je eigen schouderklop ook de schouderklop van anderen…In hoeverre is aan deze behoefte laag bij jou voldaan? Nu in deze periode?

Dan bereiken we de top van de piramide:

De behoefte aan zelfverwezenlijking: het verlangen het beste uit jezelf te halen, ten dienste van anderen. Het thema is: nederigheid en altruïsme. Hoe ontplooi jij je bekwaamheid steeds verder en hoe zet je deze in voor van anderen?  Dit gaat dieper dan het applaus of het succes van de vorige laag. Hier gaat het om jouw bijdrage aan de maatschappij. Je doet dit ook omdat je er echt blij van wordt. Je beleeft een flow. Er is een gevoel van dankbaarheid, dat je dit kunt doen. Je geeft iets door, zodat anderen zich op hun beurt ook verder kunnen ontwikkelen. Ook de ander blijft dicht bij zichzelf, bij haar eigen talent. In deze fase schitter je door anderen te laten schitteren.

Enkele reflectievragen aan de hand van jouw eigen piramide:

  • Wat ontdek je nu over jezelf qua behoeftenvervulling? 
  • Wat zegt dit over jouw ontwikkelpad, je doelen, je plan?
  • Welk gedrag vertoon je waardoor de behoeften aan je veilig voelen, erbij horen, bekwaam zijn en zelfontplooiing wordt voldaan?

Ik wens je veel inspiratie en inzicht toe bij het maken van je persoonlijk ontwikkelplan!

You will either step forward into growth, or you will step backward into safety.

~Abraham Maslow

Marianne Burggraaff

coach / trainer in communicatie en gedragsverandering

06 233 07 187

www.mbtraining.nl

mbtrainingen@gmail.com