Over Marianne Burggraaff

logo mb-training
207

Ik, de trainer                                                                                                                 
Het trainen van groepen doe ik vanuit passie en compassie. Ik hou van humor en van echt contact. Met verwondering zie ik steeds weer hoeveel mensen over zichzelf kunnen ontdekken samen met andere deelnemers. Een blinde vlek die kleiner wordt, bewustwording van eigen doen, denken en voelen in veilig contact met de ander. In mijn trainingen komen thema’s bovendrijven als: zeggenschap binnen je zone van invloed. Het waarnemen en accepteren van de grens tussen jou en  de ander. Waar houd ik op en waar begin jij? Wat is de dynamiek tussen personen? Groei en ontwikkeling in je eigen functioneren door bewustwording; hoe zie ik mezelf? Hoe zien anderen mij? 

Ik, de coach
Als coach ben ik luisteraar, aanreiker en facilitator. Soms ben ik degene die provoceert en confronteert vanuit respect, waardoor je (weer) de architect van je eigen leven kunt worden.
Ik begeleid je in het proces dichter bij je eigen waarden te staan en te vandaaruit te handelen. Vanuit liefdevolle verbinding en helderheid. Steeds op zoek naar de balans tussen emotie en ratio.

Mijn visie

Veiligheid, acceptatie, waarachtig zijn en liefde vormen de basis voor groei. Als we dit kunnen bieden aan 

115

onze kinderen en aan anderen om ons heen, geven we hen een mogelijkheid het beste uit zichzelf te halen. En zo weer een basis te leggen voor…..                                                      

Ik kan en wil mensen niet veranderen. Dat is aan henzelf. Ik werk vanuit de overtuiging dat mensen steeds een ontwikkel- en groeiproces doormaken; dat je krachtig kunt zijn door openheid en kwetsbaarheid. Dat je zelf richting kunt geven aan het groeiproces dat je doormaakt. Ik ondersteun mensen bij het (her) ontdekken van hun eigenheid.

De Gordon® Methode en ik

De communicatie vaardigheden van de Gordon® methode geven mij inzicht. En houvast. Ik ben gefascineerd geraakt door dit

109

model tijdens mijn opleiding tot Gordon Trainer. En nog steeds biedt het een kader. Om naar mezelf te kijken, mijn behoeften te kennen. Mijn grenzen te voelen in contact met anderen. Om mezelf te duiden, te verklaren in communicatie. Het helpt mij bij het voorkomen van conflicten. En, als het conflict er al is: helpt het Gordon model bij het oplossen ervan. Door te beseffen dat anderen handelen vanuit hun behoeften en gevoelens. Door oplossingen en behoeften van elkaar te onderscheiden. De behoefte kun je helder maken, de oplossing, daar valt over te praten…. Ook leert dit model mij te communiceren vanuit echtheid. Dat ik anderen kan helpen door actief te luisteren vanuit acceptatie en empathie.

Mijn werkervaring

Ik werk vanaf 2010 als opleider van Gordon® communicatie trainers bij de Stichting NET (Nederlandse effectiviteits trainingen) www.gordoncommunicatie.nl  

117

Vanaf 2015 werk ik als trainer Educatieve Maatregelen voor Trafieq training en advies alcohol, drugs, medicijnen en veiligheid: www.trafieq.nl

Van 2006 tot 2014 was ik werkzaam bij Novadic-Kentron, instelling voor verslavingszorg, als trainer educatieve maatregel.

Tot 2006 werkte ik als cursusdocent voor een thuiszorgorganisatie (Thebe). Ik gaf cursussen op basis van de RET (Rationeel Emotieve Therapie) en opvoedingsondersteuning.

Mijn opleiding
Sinds 2003 geautoriseerd Gordon® trainer voor de trainingen:

  • Persoonlijke effectiviteit
    107
  • Effectief leidinggeven  
  • Effectief communiceren met kinderen                                                                                                                   

Opleiding tot coach, aan de Alba Academie voor leadership and coaching. Afgerond in 2010

In 1993 afgestudeerd in de arbeids- en organisatiepsychologie aan Tilburg University.

Ik word steeds opgeleid en bij- en nageschoold door het leven zelf. Door een gesprek, boeken, films, muziek, kunst, social media, een aanvaring, kennis en inzicht van anderen, mijn man, onze kinderen, vrienden, door te vallen en op te krabbelen, zomaar een glimlach, een blik of een woord. Ze reageren op mij en ik op hen. Ze spiegelen, geven feedback, gaan hun gang, wenden zich af en komen naar me toe. 

logo CRKBO_Docent kopie