Coaching

IMG_0834

 

~Conflict is onvermijdelijk, de bron van alle groei, een absoluut noodzakelijk gegeven dat bij het leven hoort~

Jean Baker Miller

Wat is coaching?

Coaching =  het begeleiden van een persoon in zijn ontwikkeling = iemand’s kracht mobiliseren om zijn doel te bereiken = het versterken van iemand’s kracht =  herstellen van wat zwak is = gericht op heling = bewustmaking van gedachtenpatronen = aanboren van je eigen krachtbronnen = gericht op jou als persoon, niet op het probleem = ingaan op je intuïtie, het niet-weten, met verwondering…..

Met welke thema’s kan ik bij een coach aankloppen?

 Coaching is gericht op verschillende thema’s: persoonlijke groei, communicatie met jezelf en anderen, zeggenschap, aanhoudend gevoel van onvrede met jezelf of in relatie met anderen, een gevoel van onbalans, niet goed functioneren, niet goed in je vel zitten, dilemma’s, niet goed je grenzen bewaken, omgaan met emoties, moeite met ontvangen en geven van feedback, omgaan met stress, omgaan met verandering in je leven (privé of werkgerelateerd), gedragsverandering.

Wat kan ik bereiken?

Inzicht in en over jezelf;  in je behoeften, gevoelens en gedrag. Bewustwording als basis voor verandering. Acceptatie. Meer eigenwaarde en zelfrespect. Een groter gevoel van tevredenheid. Jezelf zien als schepper (niet als slachtoffer). Denken in kansen en mogelijkheden. Inzicht in en begrip voor belemmerende overtuigingen. Creeeren van stimulerende overtuigingen.  Het doel van deze coaching is dat je weer grip krijgt op je eigen leven. Dat je beter communiceert met jezelf en met anderen. Dat je balans vindt tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander.

Bij individuele coaching staan je eigen doelen en thema’s centraal. Daarbij gaan we uit van hier en nu. Soms kan het zinvol zijn om naar het verleden te kijken om bepaalde patronen te ontdekken en deze te gebruiken als basis voor verandering.

Bij coachgesprekken gebruik ik verschillende methoden. Twee pijlers zijn:

  • De Ret, rationeel emotieve therapie.  We onderzoeken samen hoe ongezonde, steeds terugkerende gedachten vervangen kunnen worden door gezonde, rationele en positieve gedachten. Uitgangspunt van de Ret is dat we ons gedrag en gevoelens kunnen beïnvloeden door anders te leren denken.
  • De Gordon vaardigheden voor betere communicatie. Vaardigheden die geoefend en toegepast worden zijn o.a. communiceren met ik-taal, het benoemen van gevoelens  en behoeften, luistervaardigheden, omgaan met kritiek, iemand anders confronteren met voor jou onaanvaardbaar gedrag. Zelf initiatief nemen voor verandering, omgaan met angst. Dragen van eigen verantwoordelijkheid en loslaten van de slachtofferrol.

 

 Geluk is niet afhankelijk van de dingen buiten ons,

maar van de manier waarop we die zien.

– Leo Tolstoj –

 

logo mb-training